top of page

www.Pharma-Coaching.de  &  www.Pharma-Coaching.com Privacybeleid

Invoering

In deze regelgeving inzake gegevensbescherming beschrijft Mäder Pharma Services UG -beperkte aansprakelijkheid- haar benadering van gegevens die zijn verzameld van gebruikers die onze website bezoeken of ons anderszins persoonlijke gegevens verstrekken.

 

Gebruikersrechten

U heeft de volgende rechten: 

 1. Een bevestiging of en in welke mate uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt en verwerkt, evenals een verzoek om toegang tot de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard en aanvullende informatie 

 2. Vraag een kopie aan van de persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat 

 3. Vraag een correctie van de persoonlijke gegevens die we over u hebben

 4. Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens 

 5. Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens 

 6. Verzoek dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken

 7. Dien een klacht in bij een toezichthoudende autoriteit

 

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en worden beheerst door onze eigen legitieme belangen en overheidsvoorschriften. 

 

Als u een van de hier vermelde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wenst, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

contact (@) pharma-coaching.de

 

Opslag

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om onze diensten te verlenen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en ons beleid te handhaven. Bewaartermijnen zijn afhankelijk van het soort verzamelde gegevens en het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld, rekening houdend met zowel de specifieke kenmerken van het geval als de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te verwijderen. We bewaren persoonlijke gegevens van klanten, documenten voor het instellen van accounts, communicatie en andere informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

We kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken onvolledige of onnauwkeurige informatie corrigeren, aanvullen of verwijderen.

 

Grondslag voor gegevensverzameling 

De verwerking van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle gegevens waaruit u met redelijke middelen kunt worden geïdentificeerd; "persoonlijke gegevens") [voeg hier een verklaring in over de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld:] is noodzakelijk voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen jegens u om te voldoen aan en onze diensten aan u te leveren, onze legitieme belangen te beschermen en te voldoen aan wettelijke en financiële regelgevende verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

 

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, opslaan, gebruiken, openbaar maken en ander gebruik van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat u een beslissing neemt. 

 

Welke gegevens worden verzameld?

We verzamelen twee soorten gegevens en informatie van gebruikers. 

De eerste categorie omvat niet-identificeerbare en niet-identificeerbare gebruikersinformatie die wordt verstrekt of verzameld door gebruik van de website ("niet-persoonlijke informatie"). We kennen de identiteit niet van de gebruiker van wie niet-persoonlijke informatie is verzameld. -Persoonlijke informatie die kan worden verzameld, omvat geaggregeerde gebruiksgegevens en technische gegevens die vanaf uw apparaat worden verzonden, inclusief bepaalde software- en hardware-informatie (bijv. Browser en besturingssysteem gebruikt op het apparaat, taalvoorkeur, toegangstijd, enz.) We gebruiken deze gegevens om de functionaliteit van onze website te verbeteren.We kunnen ook gegevens verzamelen over uw activiteit op de website (bv. bekeken pagina's, surfgedrag, klikken, acties, enz.).

 

De tweede categorie omvat persoonsgegevens, dit zijn gegevens die een persoon identificeren of die door middel van redelijke maatregelen kunnen worden geïdentificeerd. Dergelijke gegevens omvatten:

 • Apparaatgegevens: we verzamelen persoonlijke gegevens van uw apparaat. Dergelijke gegevens omvatten geolocatiegegevens, IP-adres, unieke identificatoren (bijv. MAC-adres en UUID) en andere gegevens die voortvloeien uit uw activiteit op de website.

 • [Voer hier de soorten verzamelde persoonlijke gegevens en relevante uitleg in, bijvoorbeeld:]

 • Registratiegegevens: Wanneer u zich registreert op onze website, wordt u gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld: voor- en achternaam, e-mailadres of adres of andere informatie.  

 • ...

 

Hoe komen we aan gegevens over u?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • U verstrekt ons dergelijke gegevens vrijwillig, bijvoorbeeld bij registratie op onze website.

 • We ontvangen dergelijke gegevens wanneer u onze website gebruikt of deze bezoekt in verband met een van onze diensten.

 • We ontvangen dergelijke gegevens van andere aanbieders, diensten en van openbare registers (bijvoorbeeld van aanbieders van dataverkeeranalyse).

 

Hoe worden de gegevens gebruikt? Met wie worden de gegevens gedeeld?

We delen geen gebruikersgegevens met derden, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wij gebruiken gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om met u te communiceren (berichten over onze diensten verzenden, technische informatie verstrekken en klantenserviceverzoeken afhandelen, indien van toepassing)

 • Voor informatie over nieuwe updates en services

 • Om advertenties te plaatsen bij het gebruik van onze website (meer informatie onder "Adverteren") 

 • Om onze websites en producten op de markt te brengen (meer informatie onder "Marketing") 

 • Voor statistische en analytische doeleinden om de website te verbeteren

Naast de verschillende hierboven genoemde toepassingen, kunnen we ook persoonlijke informatie delen met onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en onderaannemers.

 

Naast de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, kunnen we om de volgende redenen persoonlijke gegevens overdragen aan onze vertrouwde externe leveranciers in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld: 

 • het hosten en exploiteren van onze website

 • Het leveren van onze diensten, waaronder de gepersonaliseerde weergave van onze website

 • het namens ons opslaan en verwerken van dergelijke gegevens 

 • Het weergeven van advertenties, evenals het kunnen meten van het succes van onze advertentiecampagnes, het retargeten van gebruikers

 • U voorzien van marketingaanbiedingen en promotiemateriaal in verband met onze website en onze diensten 

 • Het uitvoeren van studies, technische diagnostiek of analyses

We kunnen ook informatie vrijgeven als we te goeder trouw van mening zijn dat het nuttig of gepast is om: te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken; ons beleid af te dwingen (inclusief onze Overeenkomst) en, indien nodig, mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; onderzoeken, opsporen, voorkomen of actie ondernemen tegen illegale activiteiten of ander wangedrag, vermoedelijke fraude of beveiligingsproblemen; onze eigen juridische claims doen gelden of afdwingen of onszelf verdedigen tegen de claims van anderen; de rechten, eigendommen of onze veiligheid, de veiligheid van onze gebruikers, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen;

 

Koekjes

Wij en onze partners gebruiken cookies om de relevante diensten te leveren. Dit geldt ook wanneer u onze website bezoekt of toegang krijgt tot onze diensten. 

Een "cookie" is een klein stukje data dat aan uw apparaat wordt toegewezen wanneer u vanaf die website een website bezoekt. Cookies zijn nuttig en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Deze omvatten bijv. B. eenvoudigere navigatie tussen verschillende pagina's, de automatische activering van bepaalde functies, het opslaan van uw instellingen en een geoptimaliseerde toegang tot onze diensten. Het gebruik van cookies stelt ons ook in staat om u relevante advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses en om statistische informatie te verzamelen over uw gebruik van onze diensten. 

 

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:

 

a. "Sessiecookies" die zorgen voor een normaal systeemgebruik. Sessiecookies worden tijdens een sessie slechts voor een beperkte tijd opgeslagen en worden van uw apparaat verwijderd zodra u uw browser sluit. 

 

b. "Permanente cookies", die alleen van de website worden gelezen en niet worden verwijderd wanneer u het browservenster sluit, maar voor een bepaalde tijd op uw computer worden opgeslagen. Dit type cookie stelt ons in staat om u bij uw volgende bezoek te identificeren en bijvoorbeeld uw instellingen op te slaan. 

 

c. "Third-party cookies" geplaatst door andere online diensten die hun eigen inhoud hebben op de pagina die u bezoekt. Dit kan bijv. B. externe webanalysebedrijven zijn die de toegang tot onze website registreren en analyseren.

 

Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie die u identificeert, maar we kunnen de persoonlijke informatie die we opslaan koppelen aan de informatie in de cookies. U kunt cookies verwijderen via de apparaatinstellingen van uw apparaat. Volg de relevante instructies. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies bepaalde functies bij het gebruik van onze website kan beperken.

 

De tool die we gebruiken is gebaseerd op Sneeuwschuiver analyse technologie  . De gegevens die we verzamelen over het gebruik van onze website omvatten bijvoorbeeld hoe vaak gebruikers de website bezoeken of welke onderdelen worden bezocht. De tool die we gebruiken, verzamelt geen persoonlijke gegevens en wordt alleen gebruikt door onze webhostingprovider en serviceprovider om hun eigen aanbod te verbeteren.

 

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om ervoor te zorgen dat onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk wordt weergegeven in elke browser, gebruiken we script- en lettertypebibliotheken zoals Google Web Fonts ( https://www.google.com/webfonts ) voor deze website. Google Web Fonts worden overgebracht naar de cache van uw browser, zodat ze maar één keer hoeven te worden geladen. Als uw browser Google Web Fonts niet ondersteunt of de toegang weigert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype. 

 • Bij het oproepen van script- of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk voor deze operator om gegevens te verzamelen. Op dit moment is niet bekend of en met welk doel de exploitanten van de betreffende bibliotheken daadwerkelijk gegevens verzamelen.

 

Verzameling van gegevens door derden

Dit beleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u informatie op andere websites publiceert of aan derden op internet bekendmaakt, kunnen andere bepalingen van toepassing zijn. Lees daarom bij het vrijgeven van gegevens altijd goed de voorwaarden en het privacybeleid door. 

 

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op de zakelijke praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of van iemand anders dan onze werknemers en medewerkers, inclusief derden, aan wie we informatie vrijgeven zoals beschreven in dit privacybeleid._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij voeren de beveiligingsmaatregelen op de website met grote zorgvuldigheid uit en beschermen uw gegevens. [ Leg hier de veiligheidsmaatregelen uit, bijvoorbeeld: We gebruiken industriestandaardprocedures en -beleid om de bescherming van de informatie die we verzamelen en opslaan te waarborgen en ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie te voorkomen. We eisen ook van derden dat ze zich houden aan vergelijkbare beveiligingsvereisten in overeenstemming met dit privacybeleid.] . Hoewel we redelijke maatregelen nemen om de privacy te beschermen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van degenen die ongeoorloofde toegang krijgen tot of misbruik maken van onze website, en we geven geen garantie, expliciet of impliciet, dat we dergelijke toegang kunnen voorkomen.

 

Overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte 

Houd er rekening mee dat sommige ontvangers mogelijk niet in de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Als dit het geval is, zullen we uw gegevens alleen doorgeven aan door de Europese Commissie goedgekeurde landen met een passend niveau van gegevensbescherming of een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen door middel van een wettelijke overeenkomst.

 

Reclame

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we advertenties weergeven met behulp van advertentietechnologie van derden. Deze technologie gebruikt gegevens over hoe u de Services gebruikt (bijvoorbeeld door cookies van derden in uw webbrowser te plaatsen) om advertenties weer te geven. 

 

[Voeg hier informatie in over opt-out-opties van gepersonaliseerde advertenties, bijvoorbeeld:] U kunt zich afmelden voor veel advertentienetwerken van derden, waaronder netwerken die worden beheerd door leden van het Network Advertising Initiative ("NAI") en de Digital Advertising Alliance ("DAA"). Informatie over de praktijken van NAI- en DAA-leden, uw keuzes met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens door die bedrijven, en hoe u zich kunt afmelden voor advertentienetwerken van derden die worden beheerd door NAI- en DAA-leden, is te vinden op de respectieve website:_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_http://optout.networkadvertising.org/#!/ en http://optout.aboutads.info/#!/ .

 

Marketing

We kunnen uw persoonlijke informatie, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz., zelf gebruiken of deze doorgeven aan een externe onderaannemer om u te voorzien van promotiemateriaal over onze diensten dat voor u interessant kan zijn.  

 

Wij respecteren uw recht op privacy. Daarom krijgt u in deze marketingmaterialen altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere mailings. Als u zich afmeldt, wordt uw e-mailadres of telefoonnummer verwijderd uit onze marketingmailinglijsten. 

 

Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van onze marketing-e-mails, we u belangrijke informatie-e-mails zullen blijven sturen die geen opt-out-optie bevatten. Denk hierbij aan onderhoudsmeldingen of administratieve meldingen.

 

zakelijke transactie

We kunnen informatie delen in het geval van een zakelijke transactie (bijv. verkoop van belangrijke bedrijfsactiviteiten, fusie, consolidatie of verkoop van activa). Als een van de bovenstaande gevallen zich voordoet, neemt de verkrijger of het relevante bedrijf de rechten en plichten op zich die in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn uiteengezet.

 

minderjarigen

Het beschermen van de privacy van kinderen is erg belangrijk, vooral online. De website is niet ontworpen voor kinderen en is niet op hen gericht. Gebruik van onze Diensten door minderjarigen is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming of toestemming van een ouder of wettelijke voogd. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen. Als een ouder of wettelijke voogd erachter komt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder hun toestemming, kunnen ze contact met ons opnemen via [vul hier het juiste e-mailadres in].

 

Updates of wijzigingen aan dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of te herzien. De datum van de actuele versie vindt u onder "Laatst gewijzigd op". Als u het platform blijft gebruiken na het plaatsen van dergelijke wijzigingen op onze website, geeft u aan dat u instemt met dergelijke wijzigingen in het privacybeleid en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

 

hoe bereik je ons

Als u algemene vragen heeft over de website, de gegevens die we over u verzamelen of het gebruik van deze gegevens, neem dan contact met ons op via contact (@) pharma-coaching.de.

Geef de bedrijfsgegevens door.

Laatst gewijzigd op 25-06-2020

bottom of page